BQE nuk është më një “makinë e qëndrueshme e prodhimit të parave

BQE nuk është më një “makinë e qëndrueshme e prodhimit të parave

Politika monetare e zonës euro po subvencionon industrinë e financave në një shkallë të tillë që bankat qendrore kombëtare duhet të kufizojnë shpërndarjet e parave.

Kleçka e stimulit masiv të pandemisë së Bankës Qendrore Evropiane, në veçanti i ashtuquajturi programi i saj i huave TLTRO, është se autoritetet monetare po përballen me fitime të reduktuara. Kjo do të thotë më pak para që ushqehen në thesaret kombëtare.

Fitimet më të vogla, apo edhe humbjet, janë provë e prekshme se si politika monetare po zhvendoset në territorin e zënë zakonisht nga autoritetet fiskale. Ky është një burim shqetësimi midis disa zyrtarëve të cilët preferojnë që BQE t’i përmbahet punës së saj, pavarësisht shqetësimeve politike, dhe të lejojë qeveritë të përcaktojnë ku shkojnë subvencionet.

Fenomeni ka të ngjarë të jetë i përhapur pasi BQE vendosi vitin e kaluar të ëmbëlsojë huatë e saj afatgjata me norma interesi të ofruara deri në -1%, me kusht që ato të mbajnë kreditimin në ekonomi.

BQE dhe anëtarët e saj kanë fituar më pak nga norma nën zero për lehtësinë e depozitave që nga fundi i vitit 2019, kur përjashtuan bankat nga një pjesë e tarifave për të lehtësuar ngarkesën në marzhet e tyre.

Autoritetet monetare të zonës së euros gjenerojnë secili para nga politikat e BQE-së siç është lehtësimi sasior. Ata gjithashtu marrin një shumë si aksionerë në institucionin e Frankfurtit në lidhje me madhësinë e secilës ekonomi.

Bloomberg