Ekonomia globale pritet të zgjerohet 4% në 2021

Ekonomia globale pritet të zgjerohet 4% në 2021

Ekonomia globale pritet të zgjerohet 4% në 2021, me supozimin se vaksinimi fillestar për COVID-19 do të përhapet gjatë gjithë vitit.

Megjithatë, rimëkëmbja ka të ngjarë të jetë më e dobët, përveç nëse politikë-bërësit lëvizin me vendosmëri për të zbutur pandeminë dhe për të zbatuar reforma për rritjen e investimeve, vlerëson Banka Botërore në raportin më të ri Prospektet Ekonomike Globale, Janar 2021.
---
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery