Kompania italiane Eni raporton 8,6 miliardë dollarë humbje në vitin 2020

Kompania italiane Eni raporton 8,6 miliardë dollarë humbje në vitin 2020

Të ardhurat e vitit të plotë në vitin 2020 arritën në 44,9 miliardë dollarë, duke shënuar një rënie prej 36,7 për qind nga 71,04 miliardë dollarë në vitin 2019

Kompania italiane Eni shënoi një humbje neto prej rreth 8,6 miliardë dollarë për vitin e plotë më 2020 krahasuar me një fitim prej 148 milionë dollarësh në vitin 2019, sipas deklaratës së saj të rezultateve financiare.

Kompania gjithashtu regjistroi një humbje në tremujorin e katërt të vitit 2020 prej 725 milionë dollarësh, më lartë sesa humbja e tremujorit të tretë të vitit 2020 prej 503 milionë dollarësh, por më ulët sesa 1,9 miliard dollarë në tremujorin e katërt të vitit 2019.

"Në një vit si askush tjetër në historinë e industrisë së energjisë, Eni ka provuar fuqinë dhe fleksibilitetin e modelit të saj të biznesit duke reaguar shpejt dhe në mënyrë efektive ndaj kontekstit të jashtëzakonshëm të krizës, ndërsa përparon në rrugën e pakthyeshme të kompanisë për tranzicionin e energjisë", tha drejtori i përgjithshëm Claudio Descalzi.

Të ardhurat e vitit të plotë më 2020 arritën në 44,9 miliardë dollarë, duke shënuar një rënie prej 36,7 për qind nga 71,04 miliardë dollarë në vitin 2019.

Të ardhurat e kompanisë për periudhën tetor-dhjetor të vitit të kaluar arritën në 11,9 miliardë dollarë, krahasuar me 16,5 miliardë dollarë për të njëjtin tremujor të vitit 2019 dhe 10,5 miliardë dollarë për tremujorin e tretë të vitit 2020.

Kompania tha se formoi një organizatë të re sipas politikave të sapodakorduara.

Biznesi i burimeve natyrore të kompanisë do të ketë për detyrë të vlerësojë portofolin e naftës dhe gazit në një mënyrë të qëndrueshme dhe të menaxhojë projektet e ruajtjes së pyjeve dhe uljen e dioksidit të karbonit (CO2) ndërsa biznesi i evolucionit të energjisë do të jetë përgjegjës për prodhimin e energjisë, prodhimin e produkteve dhe shitjen me pakicë, si dhe zgjerimin e gjenerimit të energjisë së gjelbër.