Mbahet mbledhja e Komisionit për Bujqësi

Mbahet mbledhja e Komisionit për Bujqësi

Komisionit për Bujqësi, Pylltari, zhvillim Rural, Mjedis e planifikim hapësinor dhe Infrastrukturë

Rendi i ditës:                                                      

1.    Miratimi i rendit të ditës ,
2.    Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më  27.4.2021,
3.    Raporti vjetor nga Agjencia për menaxhimin e komplekseve memoriale të Kosovës për vitin 2020, i ftuar Drejtori i Agjencisë prej orës 10,00-11,00. 
4.    Raporti vjetor nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës për vitin 2020, i ftuar Drejtori i Autoritetit prej orës 11,00-12,00 ;
5.    Të ndryshme
 

Vendi: N303 Koha: 10:00