​Papa me shtet që nga viti 1929

​Papa me shtet që nga viti 1929

Qyteti i Vatikanit më 7 qershor të vitit 1929, bëhet shtet sovran. Territori i tij përbëhet nga një enklavë brenda qytetit të Romës.

Vatikani ka një sipërfaqe prej rreth 44 hektarësh, dhe një popullsi prej rreth 840 banorësh.

Kjo e bën Vatikanin shtetin më të vogël (për nga territori dhe popullsia) i njohur ndërkombëtarisht si i pavarur.