300 milionë euro kredi të garantuara nga FKGK

300 milionë euro kredi të garantuara nga FKGK

Vlera e përgjithshme e kredive të miratuara nga bankat partnere të cilat janë garantuar nga FondiKosovar për Garanci Kreditore ka kaluar vlerën 300 milion euro, shpërndarë në 7,593 kredi.

Vlerësojmë lartë bashkëpunimin e mirëfilltë të bankave partnere me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore për vazhdimësinë e përkrahjes së NMVM-ve përmes qasjes në financa, për mbështetje të likuiditetit dhe investimeve të tjera në mënyrë që të përballojnë më lehtë barrën financiare gjatë procesit të rikuperimit.


MË SHUME NGA Ekonomi