Shqyrtohet Projektligji për tregti me jashtë
Ekonomi

Shqyrtohet Projektligji për tregti me jashtë

Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                     

 

1.     Miratimi i rendit te ditës;

2.     Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më datë 23 dhe 25 nëntor 2021;

3.     Shqyrtimi i raportit me amendamente të Projektligjit nr.08/L-021 për tregti me jashtë;

4.     Formimi i grupeve të punës për shqyrtimin e projektligjeve;

5.     Të ndryshme.
Vendi: N10 Koha: 12:00


APR
Romay Lift