Sa para mblodhi e sa harxhoi Qeveria në vitin 2021?
Foto: ASK
Ekonomi

Sa para mblodhi e sa harxhoi Qeveria në vitin 2021?

Jeton Musliu / RTKlive

Në vitin e kaluar, të hyrat e përgjithshme të Qeverisë ishin 2 miliard e 484 milionë e 600 mijë euro.

Kuleta e shtetit u mbush kryesisht nga tatimet. Në fakt, 67 për qind të totalit të të hyrave, janë rezultat i tatimeve në produkte. Më pak, ose 13 për qind ishin nga tatimet rrjedhëse në të ardhura e 11 për qind nga aktivet dhe detyrimet financiare, raporton RTKlive.

Ndërsa,  pjesa e mbetur e të hyrave është mbledhur nga kategori të tjera. 

Këto të dhëna janë publikuar nga Agjensia e Statistikave të Kosovës, sipas  së cilës, shpenzimet e shtetit ishin për rreth 100 milion euro më pak.

Kështu, shpenzimet e përgjithshme të Qeverisë në vitin 2021 ishin 2 miliard e 376 milionë e 400 mijë  Euro, raportoi RTKlive.

Sipas ASK-së, pjesën më të madhe të shpenzimeve e përbëjnë kompensimi i punëtorëve ose 27 për qind, kontributet sociale dhe përfitimet 26 për qind, konsumi i ndërmjetëm 14 për qind, formimi i kapitalit bruto 13 për qind, ndërsa pjesa e mbetur e shpenzimeve është përdorur në kategori të tjera.

Në dokumentin e publikuar, ASK deklaron se ky publikim është përgatitur në përputhje të plotë me Udhëzuesin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për Statistikat e Financave Qeveritare (GFSM 2014) dhe sipas Sistemit të Llogarive Evropiane (ESA 2010).


Bast-Trade
AlbiMall
Eurokoha
Vjosa