Çmimi maksimal i lejuar për secilin produkt të naftës për 4 korrik
Foto Arkiv/ RTKlive
Ekonomi

Çmimi maksimal i lejuar për secilin produkt të naftës për 4 korrik

RTKlive

Bazuar në nenin 5 të Udhëzimit Administrativ Nr.03/2022 Për Rregullimin e Çmimeve të Produkteve të Naftës dhe Karburanteve të Ripërtërishme dhe Masat e tjera Mbrojtëse, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë respektivisht Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës, publikon çmimet e produkteve të naftës.

Çmimi maksimal i lejuar për secilin produkt të naftës për sot

Çmimi maksimal i lejuar i produktit Dizel është: 1.79€  për litër;

Çmimi maksimal i lejuar i produktit Benzinë është: 1.76€ për litër;

Çmimi maksimal i lejuar i produktit Gas është: 0.78€  për litër.

Çmimet e lartë cekura vlejnë për datën 04/07/2022 prej orës 10:00 dhe janëvalide 24 orë nga data dhe ora e publikimit.

 


APR