ASK: Indeksi i përgjithshëm i inputeve ka rritje për 28.3%
Ekonomi

ASK: Indeksi i përgjithshëm i inputeve ka rritje për 28.3%

Fadil Sertolli / RTKlive.com

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Inputeve në Bujqësi“ për tremujorin e dytë (TM2 2022) ( 2015 =100).

Sipas një njoftimi për media nga ASK-ja thuhet se kjo Agjenci ka bërë ndërrimin e vitit bazë të indeksit nga 2010=100 në 2015=100 sipas metodologjisë së Eurostat-it.

“Ky publikim është i bazuar në çmimet e inputeve bujqësore të grumbulluara në Kosovë. Grumbullimi i çmimeve është kryer në barnatoret bujqësore, farmacitë veterinare, në kompani, tregje dhe vende të tjera, ku çmimet e inputeve bujqësore janë në dispozicion. Disa çmime të inputeve bujqësore janë marrë nga çmimet e konsumit (IHÇK) në ASK”, thuhet në njoftim.

“Prodhimet që krijojnë bazë për Indeksin e Çmimeve të inputeve janë të ndara në dy grupe kryesore: Mallrat dhe shërbimet aktualisht të konsumuara në bujqësi (Input 1) dhe Mallrat dhe shërbimet që kontribuojnë në investimet në bujqësi (Input 2). Brenda grupit Input 1, çmimet grumbullohen sipas grupeve në vijim: farëra dhe material mbëltues, energji, vajra, plehra dhe përmirësues të tokës, produkte për mbrojtjen e bimëve dhe pesticide, shpenzime për veterinari, lëndë për ushqimin e kafshëve, mirëmbajtje e materialeve, mirëmbajtje e ndërtesave, si dhe mallra dhe shërbime të tjera. Kurse, sa i përket Input 2, çmimet grumbullohen për materiale (makineri dhe pajisje të tjera), ndërtesa të tjera (ndërtesat jo-rezidente të fermës, punë të tjera, përveç përmirësimit të tokës), thuhet mes tjerash në njoftim. 

Ndryshe sipas ASK në tremujorin e dytë (TM2) të vitit 2022, indeksi i Input 1 ka rritje për 45.0%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021. Kurse, indeksi i Input 2 ka rritje për 11.1%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021.

Ndërkaq, Indeksi i përgjithshëm i inputeve (Input 1 + Input 2) ka rritje për 28.3%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021.


MË SHUME NGA Ekonomi