Autoriteti i Konkurrencës i Kosovës fillon hetimet ndaj Telekomit serb
Foto/AKRK/ Facebook
Ekonomi

Autoriteti i Konkurrencës i Kosovës fillon hetimet ndaj Telekomit serb

Afet Bela/ RTKlive

Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës njofton se do të fillojë procedurë ndaj Telekomit të Serbisë (MTS).

“Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës më 25.11.2022 ka nxjerr konkluzion për fillimin e procedurës kundër  ndërmarrjes MTS D.O.O. Autoriteti ka analizuar kushtet e tregut të konkurrencës, dhe duke vepruar sipas detyrës zyrtare, ka zhvilluar shqyrtimin paraprak të vlerësimit të përqendrimit, lidhur me dyshimin e arsyeshëm se ndërmarrja MTS D.O.O. (Telekomi Mobil i Serbisë), e cila operon në tregun përkatës, të ofrimit të shërbimeve të internetit dhe atë kabllor në territorin e Republikës së Kosovës, ka realizuar shitblerje të aksioneve në tregun përkatës, duke fituar kontrollin mbi ndërmarrjet tjera, për të cilat përmbushet detyrimi ligjor për njoftimin e përqendrimit sipas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës”, thuhet në njoftimin e Autoriteti të Konkurrencës të Republikës së Kosovës (AKRK).

Autoriteti njofton se, transaksionet dhe blerjet nëse janë realizuar, pa e dorëzuar njoftimin e detyrueshëm për qëllimin e përqendrimit sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës, paraqet formë të kufizimit ose shtrembërimit të konkurrencës nga ndërmarrjet në territorin e Republikës së Kosovës ose jashtë  territorit, nëse veprimet e tyre kanë efekt në tregun e Republikës së Kosovës.

“Kontrolli i bashkimeve synon të parandalojë shtrembërimet e konkurrencës dhe synon të parandalojë efektet anti konkurruese përpara se ato të ndodhin”, thuhet në komunikatë.

Autoritetit njofton se, fillimi i procedurës për hetimin e çrregullimit të konkurrencës, ka për qëllim sqarimin e fakteve dhe në këtë mënyrë vërtetimin e shkeljes së pretenduar. AKRK do të marrë vendimin e saj meritor bazuar në faktet e vërtetuara të rastit dhe do të mbaj të informuar opinionin dhe qytetarët të cilët marrin shërbime nga ndërmarrja MTS.


MË SHUME NGA Ekonomi