ATK, vendos kufizime në Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes!
Ekonomi

ATK, vendos kufizime në Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes!

RTKlive

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton se nga data 01.02.2023 do të publikoj versionin e ri të Sistemit Elektronik – EDI. Ndryshimi që do të jetë në krahasim me versionin e tanishëm, është kufizimi në deklarimin e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, të cilat nuk do të mund të dërgohen nëse nuk janë të plotësuara ashtu siç kërkohet.

Më konkretisht, kufizimet janë bërë në kolonën e Numrit Unik Identifikues, Numrit Fiskla dhe Numrit Personal.

Në vijim gjeni sqarimet se si duhet të plotësohet kolona e NUI / NF / NP:

"Libri i Blerjes dhe Libri i Shitjes, duhet të plotësohen dhe të deklarohen në baza mujore nga data 01 deri më 20 të muajit vijues, pra librat kërkohet të deklarohen në periudhën kur dorëzohet edhe Deklarata e TVSH-së", thuhe në komunikatën e ATK-së.


MË SHUME NGA Ekonomi