Ismaili:10 udhërrëfyes klinik për rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore
Sharr Travel

Ismaili:10 udhërrëfyes klinik për rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se ka nisur puna edhe hartimin e 10-të udhërrëfyesve të ri klinik.

Udhërrëfyesit klinik përmirësojnë cilësinë dhe sigurinë e shërbimeve shëndetësore dhe unifikikojnë trajtimin e pacientëve në të gjitha Institucionet Publike Shëndetësore në gjithë vendin.

Ministri Uran Ismaili, pas nisjes së hartimit të këtyre 10 udhërrëfyesve klinik, tha se qytetarët tanë duhet të trajtohen njësoj në të gjithë vendin, profesionalisht dhe me siguri të plotë. 

“Qytetarët tanë, pavarësisht se ku jetojnë ata, duhet të trajtohen me cilësinë dhe sigurinë e njëjtë të shërbimeve shëndetësore. Gjatë këtij viti, ndër të tjera, do të hartohet edhe udhërrëfyesi për hemodializë, për menaxhim dhe trajtim të epilepsisë, për menaxhim dhe trajtim të Hepatitit C, për menaxhim të diabetit etj”, tha ministri Ismaili.

Ministri Ismaili tha se hartimi i udhërrëfyesve po bëhet sipas praktikave më të mira ndërkombëtare të cilat rrisin cilësinë e shërbimeve shëndetësore nëpër spitale, shtojnë sigurinë e tyre dhe unfikojnë ato në të gjithë Kosovën

Këshilli Kosovar për udhërrëfyes dhe protokole klinike (KKUPK) ka propozuar hartimin e Udhërrëfysve klinik nga lëmi të ndryshme për vitin 2019. 

Duke konsideruar si prioritet hartimin e udhërrëfyesve klinik Ministri ka aprovuar propozimin e Këshillit për temat specifike si në vijim:  Menaxhimi farmakologjik i Diabetit melit, Udhërrëfyesi për hemodializë dhe dializë peritoneale, Menaxhimi dhe trajtimi i  Hepatitit C, Diagnostikimi dhe trajtimi i gjakderdhjeve nga trakti tretës, Menaxhimi dhe trajtimi i Insultit cerebrovaskular ishemik, Menaxhimi dhe trajtimi i Epilepsisë, Menaxhimi dhe trajtimi i Urolitiazës, Udhërrëfyes për përdorimin e metadonit për trajtim mbajtës zëvendësues te vartësit në opioide, Udhërrëfyesi për trajtimin dhe mbikëqyrjen e rastit me HIV/AIDS, Udhërrëfyesi për  menaxhimin e Infeksionit të Tuberkulozit latent, Udhërrëfyesi për  Menaxhimin e Tuberkulozit ekstrapulmonar.


MË SHUME NGA Shëndetësi