Kanadaja i shpall luftë sendeve plastike
Sharr Travel

Kanadaja i shpall luftë sendeve plastike

Kanadaja deklaron luftë ndaj sendeve plastike. Kryeministri, Justin Trudeau ka njoftuar se deri në vitin 2021 do të ndalohen rreptësisht. Modeli, shpjegon autoriteti kanadez, është ai i listës së hartuar në mars nga BE. Gjithashtu janë të ndaluara produktet e bëra me plastika të biodegradueshme, siç janë çantat e supermarketit, gotat e ushqimit të shpejtë, pambuku, rripat dhe shkopinj për përzierjen e kafesë.

Të gjitha këto produkte do të duhet të prodhohen ekskluzivisht me materiale alternative të qëndrueshme. Kontejnerët e pijeve plastike të përdorshme do të lejohen vetëm nëse kapakët mbeten të bashkëngjitura në enë, ndërsa kontejnerët e tjerë me ushqim dhe gota pijesh do t'i nënshtrohen objektivave të reduktimit të konsumit.

Për produktet e tjera, në veçanti për paketimin e ushqimeve të gatshme, qëllimi është zvogëlimi i konsumit të tyre në nivel kombëtar dhe kërkimi më i madh për prodhimin dhe etiketimin. BE ndikon gjithashtu në të ashtuquajturat plastika oksodegradable (të etiketuar si biodegradable ilegalisht).. Marrëveshja gjithashtu vendos një objektiv të grumbullimit të shisheve plastike prej 90% deri në vitin 2029.

Gotat e pijeve dhe produktet e duhanit të filtrave duhet të kenë një etiketë të qartë dhe të standardizuar që tregon praninë e plastikës në produkte, si duhet të hidhen ato dhe ndikimi negativ i tyre në mjedis. Megjithatë, objektivat e reduktimit sasior për produktet e duhanit nuk janë definuar, siç do të pëlqente Parlamenti Europian.

Sipas Trudeau, më pak se 10% e plastikës së përdorur në vend janë ricikluar.