Dje lindën më shumë foshnja të gjinisë femërore se mashkullore, në Pejë

Dje lindën më shumë foshnja të gjinisë femërore se mashkullore, në Pejë

15 operacione janë kryer dje më datë 6.11.2019 në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.

Gjatë 24 orëve të fundit kanë qenë 6 lindje, 4 lindje kanë qenë normale dhe 2 me prerje cezariane. Kanë lindur 6 foshnje, 2 të gjinisë mashkullore dhe 4 të gjinisë femërore.

233 pacientë janë trajtuar si raste emergjente ndërsa 17 nga këta janë hospitalizuar për trajtim të mëtutjeshëm.

Analiza kanë kryer 304 pacient që në total kanë kryer 4,626.