Në disa vende liderët janë dukë përfituar për të zgjeruar pushtetin e tyre

Në disa vende liderët janë dukë përfituar për të zgjeruar pushtetin e tyre

Në disa vende, liderët autokratë janë dukë përfituar nga mundësia për të zgjeruar pushtetin e tyre, duke kufizuar lirinë e shtypit dhe të tjera të drejta civile që janë shtyllat e demokracisë.

VOA po shikon vendet ku pandemia e COVID-19 mund të sinjalizojë fillimin e një sëmundjeje më të madhe. Një kthim në autoritarizëm pas shekujsh progres drejt një demokracie liberale botërore.

“Në disa vende, liderët autokratë janë duke përfituar nga mundësia për të zgjeruar pushtetin e tyre duke kufizuar lirinë e shtypit dhe të tjera të drejta civile që janë shtyllat e demokracisë. Në këto kushte VOA po shikon vendet ku pandemia e COVID-19 mund të sinjalizonte fillimin e një sëmundje më të madhe; një kthim në autoriatrizëm pas shekujsh progres drejt një demokracie liberale botërore,”-shkruhet në video.