"Çdo shtet i BE-së mund të padisë Facebook"

"Çdo shtet i BE-së mund të padisë Facebook"

Avokati i Gjykatës së Drejtësisë të BE-së deklaroi se të gjitha shtetet anëtare mund të iniciojnë procedura për shkeljen e ligjit për mbrojtjen e të dhënave private.

Autoritetet e mbrojtjes së të dhënave në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian (BE) mund të iniciojnë proces për shkelje të të dhënave private kundër Facebook edhe nëse kompania është e vendosur në Irlandë, këshilloi avokati i përgjithshëm i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, Michal Bobek, raporton Anadolu Agency (AA). 

Në rastin e Facebook, autoriteti i mbrojtjes së të dhënave të Irlandës është përgjegjës në radhë të parë për ndjekjen e procedurave për shkelje të ligjit të BE-së për mbrojtjen e të dhënave, sugjeroi mendimi i Bobek.

Gjithashtu edhe në shpjegimin ligjor theksohet se "autoriteti kryesor i mbrojtjes së të dhënave nuk mund të konsiderohet si zbatuesi i vetëm i GDPR në situata ndërkufitare dhe duhet të bashkëpunojë ngushtë me autoritetet e tjera të mbrojtjes së të dhënave në fjalë".

Kjo nënkupton se çdo autoritet përkatës i ndonjë vendi të BE-së mund të sfidojë Facebook ose kompani të tjera për mosrespektimin e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të BE (GDPR) nëse qytetarët ose entitetet e tyre janë të shqetësuar.

Në vitin 2015, Belgjika filloi një procedurë kundër Facebook për aplikimin e “cookies” të autorizuara në profilet e përdoruesve belg.

Duke qenë selia në Irlandë, Facebook argumentoi se vetëm autoriteti i mbrojtjes së të dhënave të vendit është ai që mund të bënte ankesa të tilla.

Avokat i përgjithshëm e hodhi poshtë këtë arsyetim.

Vlerësimi i avokatit të përgjithshëm nuk është ligjërisht i detyrueshëm për Gjykatën e BE-së, por gjyqtarët ndjekin këshillat në shumicën dërrmuese të çështjeve.

Nëse vendimi përfundimtar mbështet mendimin e Bobek, autoritetet përkatëse mund të iniciojnë proces kundër platformave të mediave sociale në të gjithë bllokun.


MË SHUME NGA Bota