​Rritja e vazhdueshme e çmimeve nëpër botë
   Bota

​Rritja e vazhdueshme e çmimeve nëpër botë

Inflacioni tanimë ka prekur të gjitha shtetet e botës. Vendi që prin sa i përket inflacionit ose ngritjen e vazhdueshme të çmimeve është Turqia me 54.4 përqind i pasuar nga Lituania me 14.2 përqind.

Kurse, vendi me shkallën më të vogël të inflacionit është Japonia me 0.9 përqind.

Shkalla e inflacionit sipas shteteve, e matur në muajt janar 2021 dhe janar 2022.


APR
Romay Lift