MSH: OSHP lejon importin e pakontrolluar të barnave
Shëndetësi

MSH: OSHP lejon importin e pakontrolluar të barnave

E.Hoti/RTKlive

Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës, shpreh shqetësimin e thellë në lidhje me disa vendime të Organit Shqyrtues të Prokurimit përmes të cilave vendime sipas tyre të kundërligjshme, OSHP po tenton të lejojnë prokurimin e barnave pa Autorizim të Marketingut në Kosovë.

MSH thotë se kjo është e ndaluar shprehimisht me Ligjin për Produkte dhe Pajisje Medicinale.

Sipas tyre autorizimi për Marketing është Leje e dhënë nga Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale për aprovimin e barit për treg bazuar në plotësimin e kërkesave për kualitet, siguri dhe efikasitet për përdorim human në tretmanin terapeutik.

“Ministria e Shëndetësisë njofton opinionin publik se të gjitha këto vendime i ka kundërshtuar nëpërmjet padive gjyqësore dhe ka kërkuar pezullimin e vendimeve deri në nxjerrjen e vendimit përfundimtar gjyqësor, e që jemi të bindur se gjykata do t’i konsiderojë si të kundërligjshme”, thuhet në njoftim.

Sipas komunikatës së MSH- së rreziku që i kanoset përdoruesve të barnave pa Autorizim Marketing është i lartë, pasi që në rast se zbatohen vendimet e lartëcekura të OSHP-së, atëherë Republika e Kosovës efektivisht do të lejonte importin e pakontrolluar të barnave në vendin tonë dhe për çdo efekt të padëshiruar të barnave askush nuk do të mund të mbahet përgjegjës.

“Ky autorizim është  kusht bazik i patejkalueshëm për verifikimin e sigurisë, cilësisë dhe efikasitetit të barnave. Ne si institucion kemi ndërmarrë të gjitha masat që të ndalojmë prokurimet pa Autorizim Marketing, kemi ndryshuar një Udhëzim Administrativ 02/2014 që në të kaluarën ka krijuar ambiguitet në importin e barnave dhe kemi kërkuar nga të gjitha njësitë e kërkesës që prokurimet të bëhen vetëm me Autorizim Marketingu, respektivisht në përputhje me dispozitat që ka përcaktuar ligji respektiv”, thuhet në komunikatë.

MSH thotë se, në këtë reformë të sigurimit të cilësisë, janë duke u ballafaquar me rezistencën e pakuptimtë të OSHP-së, e cila sipas tyre  paradoksalisht ka mision që të mbrojë ligjshmërinë në prokurim publik.

“E në anën tjetër me këto vendime është duke ndihmuar kompanitë farmaceutike të cilat refuzojnë qe shumë vite regjistrimin e barnave dhe rrezikojnë të krijojnë kaos farmaceutik në vend. Nuk ka asnjë arsyetim valid dhe të pranueshëm që qarkulluesit e produkteve medicinale mos të pajisen me Autorizimin e Marketingut sipas kërkesave të Ligjit por edhe të çdo standardi për sigurinë e barnave”, thuhet në njoftim.

 Tutje thuhet se, Ministria e Shëndetësisë është autoriteti që harton politikat dhe monitoron zbatimin e tyre.

“Si autoritet i tillë nuk do të lejojmë në asnjë rrethanë që në Republikën e Kosovës të vendoset në pikëpyetje protokolli bazik i kontrollit të qarkullimit të barnave. Rikujtojmë që kjo nuk është një çështje komerciale, por një çështje thelbësore e mandatit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe agjencive të saj”.

Kjo ministri e ka vlerësuar veçanërisht, shqetësues raportimin  e anëtarëve të Bordit të OSHP-së para Komisionit parlamentar për Buxhet dhe Financa, ku u diskutua edhe për këtë çështje.

“Nga anëtarët e OSHP-së u tentua që të paraqiten të dhëna të pasakta me pasojë vendosjen në lajthitje të anëtarëve të këtij komisioni, me arsyetimin se vlerësimi i OSHP-së është thjeshtë procedural” .

Sipas MSH-së, OSHP-ja me vendimet e veta, jo drejtë, ka bërë interpretime të Ligjit për Produkte dhe Pajisje Medicinale, Udhëzimeve Administrative dhe Ligjit të Prokurimit Publik dhe ka konstatuar se produktet mund të prokurohen edhe pa Autorizim Marketingu.

“Për këtë mund të shihni vendimin nr. 397, 409/22, ku OSHP ka konstatuar se një Udhëzim Administrativ ka vlerë më të madhe se sa Ligji për Produkte dhe Pajisje Medicinale dhe e ka devijuar edhe përmbajtjen e udhëzimit.Po ashtu, OSHP i mori të gjitha këto vendime, pa konsultim me organet përgjegjëse, pa angazhuar ekspertë të fushës së farmacisë dhe në kundërshtim me Ligjin për Produkte dhe Pajisje Medicinale”, përfundon komunikata .


MË SHUME NGA Shëndetësi