Raporti: Anashkalimi i të drejtave të shëndetit riprodhues, shqetësues
Shëndetësi

Raporti: Anashkalimi i të drejtave të shëndetit riprodhues, shqetësues

Albulena Bytyqi /Radio Kosova

Anashkalimi i të drejtave të shëndetit riprodhues dhe atij seksual në Kosovë, del të jetë shqetësues. Kështu thuhet në raportin e publikuar nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara  dhe Institucioni i Avokatit të Popullit. Raporti përqendrohet në qasjen e informatave  për kujdesin e shëndetit riprodhues.

Të drejtat e shëndetit riprodhues në Kosovë janë të mbrojtura me ligjet në fuqi. Por anashkalimi i këtyre të drejtave po del të jetë shqetësues për sa i përket shëndetit riprodhues dhe atij seksual.

Visare Mujko-Nimani, udhëheqëse e Zyrës së UNFPA-së në Kosovë, ka thënë për Radio Kosovën se kryesisht shifrat e dala nga ky raport  janë bazuar në intervistat dhe  përvojat e drejtpërdrejta të grave dhe vajzave që  i marrin këto shërbime, por edhe personelit mjekësor që i ofron këto shërbime.

“Janë dëgjuar rrëfime nga të dyja palët me qëllim që të kuptojmë përvojën e qytetareve nga dora e parë mbi kualitetin e shërbimeve në fushën e shëndetit seksual riprodhues por edhe nga vështirësitë  nga ana e punëtorëve shëndetësorë që hasin gjatë ofrimit të këtyre shërbimeve shëndetësore në këtë lëmi”, thotë Nimani.

Sipas Avokati i Popullit, Naim Qelaj, në Kosovë vazhdon të ketë qasje jo të duhur në raport me shëndetin seksual dhe riprodhues. Ai ka theksuar se ende ka paragjykime, deri në mohim që të debatohet për këtë çështje.

 “Gjetjet e raportit kanë treguar  që situata është shqetësuese e po ashtu tregon që në disa sektorë lihen pas dore çështje të shëndetit riprodhues dhe seksual. Sidomos në drejtim të qasjes së vetëdijesimit, ofrimit të shërbimeve si dhe trajtimit pa diskriminim por edhe të nivelit dhe të përgatitjes ose profesionalizmit të ofrimeve të shërbimit që ne disa raste mungojnë”, thotë Qelaj.

Për sa i përket shëndetit riprodhues,  Institucioni i Avokatit të Popullit ka kërkuar nga institucionet përkatëse që të zbatojnë detyrimet dhe përgjegjësitë që lidhen me shërbimet në shëndetin riprodhues dhe seksual.


MË SHUME NGA Shëndetësi