Botohet libri `Historia e Tokës`

Botohet libri `Historia e Tokës`

Në tregun e librave doli botimi i tretë i shtuar dhe i përpunuar i librit “Historia e Tokës” nga profesori Hristo Pimpirev.

Në të ky shkencëtar dhe studiues polar bullgar prezanton etapat e veçanta në zhvillimin e Plantit nëpërmjet materialeve të grumbulluara dhe të analizuara prej tij në vazhdim të 20 viteve. Libri përmban edhe informacion aktual për ndryshimet globale në klimë dhe të dhëna të reja për studimet e shkencëtarëve bullgarë në Antarktidë. 

Në këtë botim të tretë të librit ka të dhëna të pabotuara deri tashti dhe studime të cilat i bëra gjatë ekspeditave shkencore në të gjitha kontinentet. Informacionin shkencor e paraqes përmes përshtypjeve time personale. Në libër prezantoj edhe studimet e mia të sipërfaqes tokësore, theksoi profesori Pimpirev duke prezantuar librin.