Pesë thënie të mençura nga Aristoteli

Pesë thënie të mençura nga Aristoteli

Aristoteli është një nga figurat më të rëndësishme të mendimit filozofik në botën antike. Mendimi i tij depërtoi thellë në mendimin filozofik, shkencor, perëndimor si edhe Revolucionin Shkencor të shekullit të XVII.

1. Sikurse trupi vdes kur i mungon shpirti, qyteti  shuhet kur nuk ka ligje.

2. Njeriu është nga natyra e tij qenie sociale dhe politike. Personi që jeton larg shoqërisë është ose kafshë (bishë) ose Zot.

3. Nënat i duan fëmijët e tyre më shumë se baballarët. Kjo sepse së pari lindja është e dhimbshme, dhe së dyti, ato janë të sigurt që fëmijët që kanë lindur janë të vetët.

4. Shumica e gjërave që do të ndodhin në të ardhmen, janë të njëjtat me ato që kanë ndodhur në të kaluarën.

5. Varfëria është prind i revolucionit dhe krimit.