Antologjia, Kosovë, qielli yt kur do të bëhet i kaltër
Sharr Travel

Antologjia, Kosovë, qielli yt kur do të bëhet i kaltër

Plotë 69 poezi nga 59 poet nga Sullltanatini Bruneit, kanë punuar që kjo antologjin për Kosovën që ta ngris vetëdijen për një popull të përvuajtur, me apartheid disa vjeçar spastrim etnik dhe gjenocid serb, në shekullin XX.

Aranzhuar dhe redaktuar nga:
Reka Hiasan Bentuk Kulit
Siti Zaleha Haji Kaprawi

Botuar nga:
Copyright: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darusselam, 2000.

ISBN 99917-0-182-6