EBU thirrje institucioneve - kthejani buxhetin RTK-së
Sharr Travel

EBU thirrje institucioneve - kthejani buxhetin RTK-së

Në një letër të dërguar nga Unioni i Transmetuesve Evropianë për Kryeministrin e ri të Republikës së Kosovës z. Hoti, kryeparlamentaren, Znj. Osmani dhe për Ministren e re të financave Znj. Bajrami, kërkohet rishqyrtimi i buxhetit për RTK-në. 

Në letër thuhet:

I nderuar kryeministër, në emër të Unionit Evropian të Transmetuesve, më lejoni t'ju përgëzoj për zgjedhjen tuaj si Kryeministër i Kosovës dhe ju uroj një mandat të suksesshëm. Po shkruaj për të kërkuar rishqyrtimin e buxhetit të transmetuesit tuaj publik kombëtar. Siç e dini, pas një seance të jashtëzakonshme të Parlamentit me 15 Mars 2020, buxheti i RTK-së u zvogëlua për 2,240,000 Euro. Kërkojmë mirëkuptimin që të gjeni gatishmëri për ta shikuar këtë çështje. Sipas nenit. 11 në faqen. 10, nga Projektligji për ndarjet buxhetore për Republikën e Kosovës për vitin 2020: “Për periudhën Janar - Dhjetor 2020, tetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë (8,960,000) euro do të ndahen për Radio Televizionin e Kosovës, nën kategorinë e shpenzimeve të subvencioneve dhe transferimeve. " Përkundër kufizimet e dukshme, RTK ka treguar përgjegjësi dhe angazhim të lartë profesional gjatë krizës së COVID-19, duke ofruar arsimim për fëmijët dhe sigurimin e informacionit për qytetarët, si dhe përmbajtje kulturore dhe argëtuese. Ne besojmë se roli i Transmetuesit Publik do të jetë edhe më i rëndësishëm gjatë një periudhe kritike të rimëkëmbjes ekonomike, për të mbështetur industritë krijuese dhe për të forcuar kohezionin dhe solidaritetin shoqëror. Sigurimi i financimit të pavarur, të qëndrueshëm dhe adekuat për transmetuesin Publik është objekt i shumë instrumente evropiane, në veçanti Rekomandimi 1878 (2009) i Parlamentit të Asamblesë së Këshillit të Evropës për financimin e transmetuesve publik që kërkon “Financim adekuat afatgjatë” të tyre”. Parimet e financimit të EBU-së dhe instrumentet e tjera gjithashtu nënvizojnë rëndësinë e financimit të duhur, të qëndrueshëm dhe të pavarur. Jemi gjithashtu të shqetësuar për kërkesën për raportim tremujor në Parlament, siç parashikohet në nenin. 11 fq. 10: "Para secilit tremujor, RTK do t'i paraqesë Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvend, programin e shpenzimeve të planifikuara. Në fund të çdo tremujori, RTK do të paraqesë në Kuvend raportin për shpenzimet e kryera. Në bazë të këtij paragrafi, fondet janë përvetësuar dhe transferuar nga Thesari në llogarinë në një bankë tregtare të caktuar nga RTK, sipas vendimit të Komisionit për Buxhet dhe Financa. " EBU mbështet plotësisht detyrimin e RTK-së për të qenë publikisht të përgjegjshëm për shpenzimet. Sidoqoftë, raportimi tremujor në Parlament mund të shpie në gjykimet për ndërhyrjet e padrejta politike, duke minuar kështu pavarësinë dhe autonominë e RTK-së. Bashkimi Evropian gjithashtu mbështet zhvillimin e Medies Publike në Kosovë si një institucioni kyç që promovon demokracinë, dialogun, kohezionin shoqëror dhe pluralizmin. Kosova është një nga përfituesit e projektit të rëndësishëm të financuar nga BE-ja për Ndihmë Teknike në Media e Shërbimit Publik në Ballkanin Perëndimor të implementuar nga një konsorcium që përfshin EBU-në, Federatën Ndërkombëtare të Gazetarëve, Federatën Evropiane të Gazetarëve, ORF-në, Rrjetin e Gazetarisë Hulumtuese në Ballkan dhe zyrën e Këmbimit të Lajmeve Rajonale të EBU-së (ERNO). Palët e interesit në projekt janë përfaqësues të parlamenteve, autoritete rregullatorë, organet drejtuese dhe menaxhuese, përfaqësuesit e sektorit civil dhe ekspertët nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë anëtarësimin në BE. Palët e interesuara kanë miratuar dy grupe të Parimeve të Përbashkëta Rajonale për Financimin e Transmetuesve Publike, të cilat munden gjenden në aneksin e kësaj letre. Për informacionin tuaj, Parimet e Përbashkëta Rajonale në Financimi i Transmetuesit Publik dhe Qeverisja janë përfshirë në Deklaratat e BE-së dhe Rekomandime në procesin e bisedimeve për Malin e Zi. Unë besoj se ju do të siguroni fonde të mjaftueshme për transmetuesin publik kombëtar të Kosovës dhe respektimin e pavarësisë së tij institucionale për të lehtësuar misionin e tij të rëndësishëm në shoqëri. Unë jam në dispozicionin tuaj nëse dëshironi të diskutoni në detaje të mëtejshme.  

Sinqerisht,

Noel Curran Drejtor i Përgjithshëm i EBU-së


MË SHUME NGA Aktuale