Sipas një hulumtimi, shqiptarët më jetëgjatët në rajon
Sharr Travel

Sipas një hulumtimi, shqiptarët më jetëgjatët në rajon

Një ditë më parë, “Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim” (OECD) publikoi një raport të detajuar i cili skanon arritjet e çdo vendi në pothuajse çdo fushë, nga ekonomia, tek drejtësia, korrupsioni, mirëqeverisja dixhitale, shëndetësia, arsimi e shumë të tjera.

Në përpilimin e raportit, OECD është mbështetur në tre burime të dhënash. Në të dhënat e grumbulluara në mënyrë të pavarur, statistikat zyrtare si dhe në sondazhet e kompanisë “Gallup International”, që analizon perceptimin publik për shumë elementë kyç.

Duke vlerësuar ndryshimet 10-vjeçare, në fushën e shëndetësisë, OECD vlerëson se:

“Në vitin 2019, mesatarisht 52% e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor raportojnë se janë të kënaqur me cilësinë e sistemit shëndetësor në vendin e tyre. Kjo është më e lartë se 44% e vitit 2009, por ende më e ulët se mesatarja e vendeve të OECD (69%)”.

Vlerësimi pozitiv i sistemit shëndetësor varion nga më e larta 57% në Kosovë në 46% në Maqedoninë e Veriut, niveli më i ulët.

Raporti tregon se në krahasim me vitin 2009, në Shqipëri ndryshimi është thelbësor. Nëse 10 vjet më parë vetëm 32% e shqiptarëve shpreheshin të kënaqur me sistemin shëndetësor të vendit të tyre, në vitin 2019 janë 53% e shqiptarëve që shprehen të kënaqur me shërbimin që marrin. Në total, ndryshimi është prej 21%.