Shqyrtohet projektligji për Rimëkëmbjen Ekonomike

Shqyrtohet projektligji për Rimëkëmbjen Ekonomike

Komisioni për Buxhet dhe Transfere sot mban mbledhje.

Rendi  i  ditës:


1.    Miratimi  i rendit të ditës;
2.    Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2019;
3.    Shqyrtimi i Projektligjit nr.07/L-005 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i plotësuar dhe i ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, me Ligjin nr. 04/L-116, me Ligjin 04/L-194, me Ligjin 05/L-063, dhe me Ligjin 05/L-007;
4.    Shqyrtimi i Projektligjit për Rimëkëmbjen Ekonomike - Covid-19;
5.    Të ndryshme.
 
Vendi: C203 Koha: 10:00