FPPK dhe FSHPP nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

FPPK dhe FSHPP nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Dje, me 28 nëntor, në festen e Ditës së Flamurit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes Federatës së Pingpongut të Kosovës dhe Federatës Shqiptare të Pingpongut, të bazuar në 9 pikat baze të fushëveprimit të bashkëpunimit si në vijim:

Organizimi i Ligës së Përbashkët dhe Kupës Mbarëkombëtare ekipore;

· Bashkëpunimi reciprok për fushëveprimet nga lëmia e politikave reformuese të sportit të Pingpongut;

· Mundësimi i trajnimeve të përbashkëta për të gjitha nivelet e pingpongistëve (minikadetë, kadetë, juniorë dhe seniorë);

· Organizimi i përbashkët i turneve individual të hapur apo të ftuar si dhe mbarëkombëtarë;

· Ofrimi i konsultimeve të ndërsjella profesionale;

· Nxjerrja e Rregullave (propozicioneve) për mbarëvajtjen e Ligës së Përbashkët;

· Dhënia e Pëlqimit për mundësinë e zgjerimit të kësaj Lige edhe me klube tjera nga regjioni;

· Organizimi i seminareve të përbashkëta për ngritjen e kapaciteteve;

· Veprime tjera të pajtuara në mes palëve;

Kjo sinergji e ky vullnet i kurorëzuar sot për bashkëpunimin në mes dy federatave të pingpongut, u përkrah dhe u përcjell me fjale rasti edhe nga autoritetet e larta sportive të të dy shteteve:

Viron Bezhani (President i Komitetit Olimpik Kombëtarë Shqiptar);

Arjon Konomi (Përgjegjës për Sport, Ministria e Sportit, Republika e Shqipërisë);

Fitim Arifi (u.d. Drejtor i Departamentit të Sportit, MKRS, Republika e Kosovës);

Besim Hasani (President i Komitetit Olimpik të Kosovës);

Federatat i përfaqësuan Kryetarët dhe sekretarët e përgjithshëm

Arben Meqo dhe Tonin Binoshi nga FSHPP

Jeton Beqiri dhe Fadil Luta nga FPPK