Mbahet mbledhja e Komisionit për Legjislacion
Sharr Travel

Mbahet mbledhja e Komisionit për Legjislacion

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                     


1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 06.07,16.07,19.07,26.07 dhe 06.08.2021; 
3.    Shqyrtimi i kërkesës së Kryetarit të Kuvendit për interpretim të Rregullores së Kuvendit;
4.    Formimi i grupit punues për Projektligjin nr. 08/L-015 për Gjykatën Komerciale;
5.    Shqyrtimi i  Raporteve të Komisioneve të përhershme  për Projektligjin nr.08/L-003 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit   nr.06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve;
6.    Njoftim me shkresën e Agjencisë Kundër Korrupsionit në lidhje me caktimin e ushtruesit te detyrës së Agjencisë
7.    Të ndryshme.
 

Vendi: N204 Koha: 10:00