Çështjet që do shtrohen në seancën ndaj krerëve të UÇK-së
Sharr Travel

Çështjet që do shtrohen në seancën ndaj krerëve të UÇK-së

Të mërkurën e 15 dhjetorit është caktuar seanca e radhës ndaj krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK’së) në Hagë

Në këtë seancë të quajtur konferencë mbi ecurinë e çështjes, do të diskutohen shumë pika, pasi që procesi aktualisht është në një fazë mjaftë intenzive.

Në seancën e fundit mbrojtja dhe prokuroria u përplasën ashpër për materialet dhe e njëjta gjë pritet të ndodhë edhe kësaj here, shkruan Gazeta Metro.

Çështjet që do shtrohen për zbulimin e materialeve:

Nëse Prokuroria parashikon ndonjë vështirësi në përmbushjen e afatit të saj të 31 janarit 2021 për zbulimin dhe përkthimin e materialit të Rregullës 102(1)(b) dhe nëse ajo mund të japë një vlerësim se sa nga materiali i tillë mbetet për t’u zbuluar;

Nëse Palët mund të japin një përditësim mbi progresin e tyre drejt përfundimit të procedurës për zbulimin e materialit të Rregullës 102(3), në veçanti nëse dhe cilat afate mund të ricaktohen për këtë material, shkruan lajmi.net.

Nëse ka prova shfajësuese në mbajtjen e ZPS-së, kontrollin ose njohuritë aktuale që duhet t’i zbulohen Mbrojtjes, në përputhje me Rregullën 103 të Rregullave, dhe nëse ndonjë kërkesë për masa mbrojtëse për një material të tillë është e pashmangshme;

Nëse është bërë përparim në procesin e zbulimit në lidhje me materialin e Rregullës 107 dhe nëse ndonjë aplikim shtesë në përputhje me këtë rregull është i pashmangshëm; 

Nëse Prokuroria ka qenë në gjendje të krijojë subjekte dëshmitarë në rrjedhën e punës ligjore dhe nëse Mbrojtja ka ndonjë kërkesë të mëtejshme në lidhje me këtë çështje;

Nëse është bërë përparim në diskutimet interpartes në lidhje me kategorizimin e dokumenteve të lidhura me Selimin;

Nëse është bërë përparim në diskutimet inter partes në lidhje me lidhjen e përkthimeve, versioneve më pak të redaktuara dhe versioneve të korrigjuara të dokumenteve me origjinalet e tyre në rrjedhën e punës ligjore.

Përkthimet:

Çfarë progresi ka bërë Njësia e Shërbimeve Gjuhësore në përkthimin e listës paraprake të dëshmitarëve (F542/A02);

Nëse palët kanë bërë ndonjë kërkesë të mëtejshme urgjente për përkthim.

Hetimet e Prokurorisë:

Nëse Prokuroria mund të sigurojë një përditësim të mëtejshëm mbi datën e parashikuar të përfundimit të hapave të pazgjidhura hetimor; 

Nëse ka ndonjë çështje të parashikuar me afatin e 17 dhjetorit 2021 për dorëzimin e dokumentit paraprak të Prokurorisë-së dhe materialeve të lidhura me të, në përputhje me rregullën 95(4)(a)-(c) të Rregullores;

Nëse ka ndonjë problem të parashikuar me afatin përfundimtar të SPO-së më 28 janar 2022 për të ofruar një grafik të Rregullës 109(c).

Hetimet e Mbrojtjes:

Nëse Mbrojtja mund të japë më shumë informacion mbi statusin e hetimeve të tyre; 

Në mënyrë të ngjashme, nëse Mbrojtja mund të japë më shumë informacion mbi ndonjë qëllim për të bërë kërkesa në lidhje me mundësitë unike të hetimit, në përputhje me Rregullën 99(1) të Rregullave;

Nëse Mbrojtja mund të japë më shumë informacion mbi çdo qëllim për të dhënë njoftim për alibinë ose arsyet për përjashtimin e përgjegjësisë, në përputhje me Rregullën 95(5) të Rregullave, dhe çdo zbulim të lidhur, në përputhje me Rregullën 104(1) dhe (2) të Rregullave .

Paraburgimi:

Nëse ndonjë masë për zbutjen e rrezikut të COVID-19 ka ndryshuar që nga përditësimi i pestë i Regjistrit për masa të tilla.


MË SHUME NGA Aktuale