BB: Shqipëria mbetet pozitive, rritja ekonomike, në të gjithë sektorët
Shqipëri

BB: Shqipëria mbetet pozitive, rritja ekonomike, në të gjithë sektorët

Kriza me të cilën përballet zhvillimi po intensifikohet, ndërsa perspektiva e rritjes globale dobësohet. Parashikimet e fundit të Bankës Botërore, të shprehura nga Presidenti i Grupit të Bankës Botërore, David Malpass, në prezantimin e Raportit të Perspektivave Ekonomike Globale, tregojnë një ngadalësim të mprehtë dhe afatgjatë, që do të godasë rëndë vendet në zhvillim.

“Ne parashikojmë që ekonomia globale të rritet me 1.7% në 2023, nga 3% që pritej gjashtë muaj më parë. Jam thellësisht i shqetësuar se ngadalësimi mund të vazhdojë. Sipas parashikimeve tona, rritja mesatare globale midis viteve 2020-2024 do të jetë më pak se 2%, mesatarja më e ngadaltë e rritjes 5-vjeçare që nga viti 1960”, ka deklaruar Malpass.

Banka Botërore nënvizon se ngadalësimi i mprehtë dhe afatgjatë do të godiste veçanërisht tregjet dhe ekonomitë në zhvillim. Vendet po përballen me një periudhë shumëvjeçare të rritjes së ngadaltë, që vjen nga investimet e dobëta. Ekonomitë e përparuara po absorbojnë kapitalin kryesor, për të përmbushur nivele të larta të borxhit të qeverisë dhe rritje të normave të interesit.

Ekonomitë botërore do të vijojnë të vuajnë rritjen e dobët,  mungesën e investimeve, inflacionin dhe zhvlerësimin e monedhës, që, të gjitha së bashku, po zvogëlojnë kërkesat në rritje nga ndryshimet klimatike dhe po komplikojnë ndryshimet tashmë shkatërruese në arsim, shëndetësi, infrastrukturë, varfëri dhe të ardhura mesatare.

Sipas institucionit mbikqyrës global, pushtimi rus i Ukrainës ka shtuar kosto të reja, të mëdha.  Sot, afërsisht një në pesë vende në zhvillim është efektivisht i bllokuar nga tregjet globale të borxhit, nga një në 15 në 2019.

Rivendosja e progresit në rritjen mesatare të të ardhurave për frymë është kritike, veçanërisht aty ku shkalla e varfërisë është më e lartë.

Në Shqipëri, parashikimi për rritjen ekonomike, i bërë nga institucionet ndërkombëtare si Banka Boëore dhe FMN rregjistrohen në kahun rënës. Qeveria Shqiptare është më optimiste, sakaq që edhe banka qëndrore shkon në të njëjtën linjë. Viti që u mbyll ishte më i mirë se parashikimi, edhe pse të dhënat përfundimtare do të duan kohë të shfaqen.

Sipas burimeve zyrtare të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, për tremujorin e tretë rritja ekonomike ishte 4.02 %, duke e çuar rritjen e 9 mujorit në 4.23 % në krahasim me vitin e kaluar. Kjo është rritje reale e ekonomisë, e zhveshur nga ndikimet e çmimeve dhe efektet e tyre në komponentin e rritjes ekonomike. Zyrtarët e financave publike thonë se mbyllja e vitit 2022  do të mbetet në nivelin 3.7 % dhe ecuria e treguesve të tremujorit të katërt, që po përpunohen nga administrata, vijon të mbështesë këtë ecuri të rritjes ekonomike”.

Shqipëria dallon nga fakti se rritja ekonomike ka qenë e shpërndarë në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe, konsumi final i popullatës, që përbën dhe pjesën më të madhe të shpenzimeve të ekonomisë shqiptare, ka rezultuar me rritje pozitive.


MË SHUME NGA Shqipëri