Dieta që bazohet në kodin gjenetik

Dieta që bazohet në kodin gjenetik

Pavarësisht nga mungesa e konsensusit përreth shumë ndërhyrjeve gjenetike në ushqyerje, shumë kompani janë duke komercializuar programet e dietave dhe programet ushqimore të bazuara në gjene.

Dieta e ADN-së, e cila ofron një program dixhital për humbje peshe bazuar në dietë të personalizuar dhe rekomandime për mënyrë të jetesës që rezultojnë nga ADN-ja, synon të mbështesë ndryshimet e sjelljes që janë esenciale për përdorimin e suksesshëm të një diete të bazuar në gjene.

Se a ndihmojnë variacionet e veçanta gjenetike në përmirësimin e humbjes së peshës përtej rekomandimeve të personalizuara, nuk është analizuar në mënyrë adekuate deri më tani.

Kompani të shumta po përdorin gjithashtu analizën e ADN-së për të bërë rekomandime shtesë të personalizuara.

Edhe pse kjo fushë është premtuese, shkenca nuk është mjaft e fortë për të mbështetur shumicën e këtyre rekomandimeve.