Jacques Prevert

Jacques Prevert

NUK KËNDOJ UNË

Nuk këndoj unë
por lulet që pashë
nuk qesh unë
por vera që kam pirë
nuk qaj unë
por dashuria ime fatkeqe

(Përktheu: Salajdin Salihu.
Marrë nga numri i pestë i revistës “Akademia”)