Dhjetë tiparet e njerëzve mendërisht të fortë
Sharr Travel

Dhjetë tiparet e njerëzve mendërisht të fortë

Ja se cilat janë disa prej cilësive të njerëzve mendërisht të fortë:

Ata janë mirënjohës. Kjo i ndihmon ata që të jenë sa më pozitivë.

Ata thonë “jo”. Të thuash “jo”, mund të jetë problem për shumë persona, por jo për njerëzit mendërisht të fortë

Kontrollojnë mendimet negative

Kanë një përcaktim të tyrin mbi suksesin

Janë të durueshëm

Marrin përsipër përgjegjësitë. Nuk e kërkojnë fajin tek të tjerët

Janë realistë

Pranojnë veten dhe kufij e tyre

Nuk i trembin sfidat

Respektojnë konkurrentët.