Rëndësia e dizajnit për produktet
Sharr Travel

Rëndësia e dizajnit për produktet

Ka shumë keqkuptime në lidhje me vlerën e dizajnit, kur bëhet fjalë për produkte dhe shërbime. Për fat të keq, këto teori të përhapura gjerësisht shpesh pengojnë drejtuesit të kuptojnë drejt fuqinë e një dizenjimi të saktë.

Sigurohuni që nuk po qëndroni mbrapa për shkak të dy mundësive të mëposhtme:

1. Cilësia është më e rëndësishme se sa dizajni. Cilësia është kryesore dhe nuk ka argument më të fortë për këtë, megjithatë kjo nuk duhet të jetë tregti midis përmbajtjes dhe stilit, sepse dizajni është një mënyrë e cila përcjell cilësinë e produktit.

2. Konsumatorët interesohen më shumë për çmimin. Kjo mund të jetë e vërtetë, por nuk mund të jetë diçka vendimtare. Dizenjim i mirë i produktit mund të ofrojë çmim të arsyeshëm. Prandaj përpiquni të frymëzoni dizenjuesit tuaj.