Ja sa duhet të flenë fëmijët sipas moshës

Ja sa duhet të flenë fëmijët sipas moshës

Mjekët thonë se mbajtja e një orari të caktuar për fjetjen e fëmijëve, sjell shumë përfitime për ta.

Po sa orë duhet të flejë një fëmijë, sipas moshës?
Më poshtë e keni listën e cila ndoshta do të ndihmojë shumë prindër.
Fëmijët 2 vjeç
Duhet të flenë 1 orë e 30 minuta gjatë ditës dhe 11 orë e 30 minuta gjatë natës.
Fëmijët 3 vjeç
Duhet të flenë deri në 45 minuta gjatë ditës, dhe 11 orë e 30 minuta deri në 12 orë brenda nate.
Fëmijët 4 vjeç
Këta nuk kanë nevojë për të fjetur gjatë ditës, por gjatë natës duhet të flenë 11 orë e 30 minuta.
Fëmijët 5 vjeç
Rekomandohet të flenë 11 orë çdo natë.
Fëmijët 6 vjeç
Në moshën 6-vjeçare, fëmijët duhet të flenë 10 orë e 45 minuta.
Fëmijët 7 vjeç
10 orë e 30 minuta është ideale për shtatëvjeçarët.
Fëmijët 8 vjeç
Siç sugjerojnë ekspertët, këta duhet të flenë 10 orë e 15 minuta.
Fëmijët 9 vjeç
Në moshën nëntë, fëmijët duhet të flenë 10 orë.
Fëmijët 10 vjeç
Posa fëmija të arrij numrin dyfishorë të moshës, kërkesa e tyre e gjumit është 9 orë e 45 minuta.
Fëmijët 11 vjeç
Këta duhet të flenë 9 orë e 30 minuta.
Fëmijët 12 vjeç
Në moshën 12, fëmijët duhet të flenë 9 orë e 15 minuta.
Fëmijët 13 vjeç
Në moshën e adoleshencës, fëmijët mjaftohen me 9 orë e 15 minuta.
Fëmijët 14, 15 dhe 16 vjeç
Këta duhet të flenë 9 orë brenda nate.
Fëmijët 17 vjeç
Këtyre iu rekomandohet 8-10 orë gjumë brenda natës.