Agim Bajko emërohet drejtor i Teatrit tё Kukullave

Agim Bajko emërohet drejtor i Teatrit tё Kukullave

Këshilli i Ministrave emëroi Agim Bajkon drejtor të Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fёmijё dhe Teatrit tё Kukullave.

Në mbështetje të ligjit “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave vendosi në mbledhjen e fundit që Agim Bajko të emërohet drejtor të Qendrёs Kombёtare tё Kulturёs pёr Fёmijё dhe Teatrit tё Kukullave.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”./atsh/