VIDEO- `Ushtria e Titos` vazhdon të mësohet nga nxënësit

VIDEO- `Ushtria e Titos` vazhdon të mësohet nga nxënësit

Librat për insturmentet muzikore në Kosovë janë në gjuhën serbe

Librat për instrumentet muzikore në Kosovë janë në gjuhën serbe. Madje njëra nga veprat e krijuara nga kompozitorët serb për “Ushtrinë e Titos”, vazhdon të interpretohet nga disa nxënës. Këto tekste të cilat ekzistojnë tani e 40 vite, përdoren në shkollat e muzikës në vendin tonë, pasi Ministritë gjegjëse ajo e Kulturës dhe Arsimit, nuk kanë marrë mundin të investojnë në këtë drejtim.

Disa tinguj muzikor të interpretuar në piano janë të veprës së quajtur “Ushtria e Titos”, e cila si vepër muzikore nga kompozitor serb është në partiturat e librave për klasët e para dhe të dyta në shkollën e ultë të muzikës.

Edhe pse kjo vepër injorohet nga shumica e mësimdhënësve, ka edhe nga ata që e praktikojnë me nxënësit e tyre. E tërë kjo ndodhë për shkak se tani e 20 vite në sistemin e mësimit muzikor instrumental nuk ka një libër përmbledhës të veprave të kompozitorëve shqiptar dhe atyre të huaj.

Në librat e përmbledhura me vepra muzikore, të cilat përdoren në shkollat e muzikës në Kosovë janë të pranishme veprat nga autorët botëror, por vepra të shumta janë edhe nga kompozitorët serb. Madje libri në tërësi është në gjuhën serbe. Këto libra përdorën në shkollat tona, tani e 40 vite.

“...ne kemi mungesë të veprave për nxënësit fillestar të klasës së parë dhe të dytë, pse fëmijët tanë të mos jenë të njohur me veprat e kompozitorëve shqiptar...”, tha Iliriana Kuriu-Mustafa – profesoreshë e pianos.

Dhjetra kërkesa drejtuar Ministrisë së Arsimit lidhur me këtë çështje, këta të fundit nuk u janë përgjigjur.

“...ne kemi bë kërkesë për punën e planprogrameve të reja në MASHT, nuk na janë përgjigj ende dhe aty menjëherë neve aty na bëhen pengesat për me shku më tutje të dalin konkurset për hartimin e librave pastaj të përshtatshëm dhe nga kjo ne po mbesim jashtë lojës nga ana e Ministrisë...”, tha Violeta Krasniqi - Drejtoreshë në Shkollën e Muzikës “Prenk Jakova” Prishtinë.

Kompozitorët vë në dukje se përgjegjësit e shëndetit kulturor të popullit, që janë Ministria e Kulturës dhe ajo e Arsimit, janë fajtorët kryesor në këtë çështje të cilët nuk nxisin, njerëzit, shoqatat, botuesit që kjo gjendje të përmirësohet. Rudi tregon se edhe në këto momente ka vepra muzikore të gatshme nga kompozitorët shqiptarë për mësimin e të gjitha insturmenteve muzikore.

“...unë si udhëheqës i një festivali muzikor “ReMuzika”, kam marrë një iniciativë vite më parë në kuadër të festivalit, që të porosisë vepra nga autorët tanë, autorët e ri, vepra të shkruara pedagogjike-didaktike të shkruara mbi bazën e muzikës shqiptare dhe nga ky festival vite me radhë janë mbledhur 100 e më shumë vepra apo vepërza të dedikuara fëmijëve dhe ato kanë qenë të suksesshme, por me  kohë e kam parë se nuk i bënë përshtypje donatorëve, financiarëve, ministrisë e kështu me radhë dhe ai aktivitet është ndalë...”, tha Rafet Rudi.

E në Ministrinë e Arsimit, si përgjegjës për hartimin e politikave arsimore, planprogrameve dhe hapjes së konkursit për shtëpitë botuese për krijimin e literaturës adekuate për shkollat e ulëta dhe të mesme të muzikës, nuk kanë marrë mundin asnjëherë të jenë në  kryerjen e detyrave të tyre, pasi shkollat e muzikës në Kosovë vazhdojnë të punojnë me literaturë në gjuhën serbe dhe disa prej veprave janë edhe nga kompozitorët serb.

Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, edhe kësaj radhe pavarësisht insistimit të RTK-së nuk pranuan të deklarohen rreth kësaj çështjeje.

Autor: Valbona Tahiri


MË SHUME NGA Aktuale