Si t`i përgjigjeni me email ftesës për intervistë nga punëdhënësi?

Si t`i përgjigjeni me email ftesës për intervistë nga punëdhënësi?

Ndonjëherë, nevojiten shumë përpjekje për të marrë vëmendjen e një punëdhënësi, duke filluar nga hulumtimi i kompanisë e deri tek përgatitja e CV-së, letrës motivuese dhe dokumenteve të tjera të nevojshme.

Nëse një punëdhënës ju fton për një intervistë, kjo do të thotë që i ka pëlqyer aplikacioni juaj. Prandaj, edhe përgjigjes tuaj duhet t'i kushtoni vëmendje. Ja disa hapa që mund t'i ndiqni për t'u përgjigjur në mënyrë profesionale.

1. Përgjigjuni shpejt

Pasi të keni aplikuar diku për punë, kontrolloni herë pas here emailin tuaj. Shumë prej emails përfundojnë në “spam” dhe mund të mos arrini t’i shihni. Pasi të keni marrë ftesën për intervistë, ju duhet të përgjigjeni në të njëjtën ditë ose ditën tjetër të punës. Prandaj, kontrolloni shpesh emailet, dhe bëni zakon të kontrolloni në spam.

Një përgjigje e shpejtë tregon se ju jeni të përgjegjshëm dhe vërtetë të interesuar për rolin që ofrohet. Nëse e lini të përgjigjeni pas disa ditësh apo një jave, mund të mos e keni më mundësinë ta merrni atë rol.

Për t'iu përgjigjur një ftese për intervistë, ndiqni hapat më poshtë:

Filloni emailin duke falënderuar punëdhënësin për ftesën për intervistë

Nëse jeni të interesuar për rolin, siguroni që do të jeni pjesëmarrës

Nëse nuk jeni, me respekt refuzoni intervistën dhe tregoni shkurt një arsye

Mos përdorni emojis apo zhargon

Mbani profesionalizmin dhe një ton pozitiv

2. Konfirmoni pjesëmarrjen

Data dhe ora, në shumë raste mund të jenë propozim i punëdhënësit. Kësisoj, në përgjigjen tuaj, konfirmoni punëdhënësit nëse do të jeni aty ose jo. Në rast se nuk mund të jeni i/e pranishëm, jepni disa opsione të tjera dhe pyesni nëse opsionet e propozuara mund të jenë të përshtatshme edhe për të.

Në rast se intervistën do ta mbani online, nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme, verifikoni se kush do ta fillojë thirrjen dhe nëpërmjet cilit aplikacion do ta mbani intervistën, në mënyrë që ta instaloni aplikacionin e caktuar para takimit.

Në vijim, ju sjellim disa shembuj të emails që mund t’i dërgoni pasi ta keni marrë një ftesë për intervistë.

Përshëndetje i/e nderuar (shkruani emrin e personit që po i drejtoheni)

Fillimisht, ju faleminderit shumë që më keni ftuar në intervistë për pozitën e punës (cekni emrin e pozitës) në kompaninë (shkruani emrin e kompanisë).

Dita dhe ora që keni propozuar më përshtaten dhe patjetër që do të jem e pranishme / i pranishëm. Jam shumë i/e lumtur të takohem me ju dhe ekipin tuaj dhe të diskutojmë se si do të mund të kontribuoja në kompani.

Në ndërkohë, ju lutem më njoftoni nëse ju duhen informacione shtesë.

Çdo të mirë,

(Në fund shkruani gjithmonë emrin tuaj)