Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                     


1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbalit të mbledhjeve të mbajtura me 04.08.2020 dhe 11.08.2020;
3.    Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019;
4.    Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Ministrinë e Komuniteteve dhe Kthimeve, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019;
5.    Të ndryshme.
 

Vendi: N225 Koha: 09:30


MË SHUME NGA Aktuale