Mbahet mbledhja e Komisionit për Çështje të Sigurisë

Mbahet mbledhja e Komisionit për Çështje të Sigurisë

Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:

1.    Miratimi i rendit te ditës 
2.    Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 22.07.2020; 29.07.2020; 12.08.2020 dhe 13.08.2020;
3.    Shqyrtimi në parim i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04-L-089 për dominimin humanitar;
4.    Shpallja e konkursit për përzgjedhjen e Komisionerit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi;
5.    Te ndryshme
 
Vendi: N303 Koha: 10:00