Nga sot do të fillojë aplikimi për patentshofer ndërkombëtar

Nga sot do të fillojë aplikimi për patentshofer ndërkombëtar

Agjencia e Regjistrimit Civil e Ministrisë së Punëve të Brendshme ka njoftuar se nga sot më 1 tetor, do të fillojë aplikimin për patentshofer ndërkombëtar.

Bëhet me dije se aplikimi do të bëhet në të gjitha Qendrat për Pajisje me Dokumente, sipas procedurave të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ Nr. 08/2020, për Përcaktimin e Formës, Përmbajtjes dhe Procedurës së Lëshimit të Patentë Shoferëve ndërkombëtar në Republikën e Kosovës.