Moraliteti

Moraliteti

Shkruan: Muhamet Hamiti

Karakteri i njeriut, moralieti i tij/saj është i rëndësishëm. Jo vetëm, por sidomos në vigjilie të zgjedhjeve politike, si këto të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë më 14 shkurt.

A është e pranueshme të zgjedhet përfaqësues i popullit në Kuvend apo anëtar i Qeverisë njeriu me precedent penal?

Përgjigj është: natyrisht Jo.

S’ka kuptim, nuk është morale, të zgjedhet dikush që është dënuar nga gjykata për vepër penale.

Askund. As në Kosovë, natyrisht.