Tipari që ndanë çiftet më të lumtura

Tipari që ndanë çiftet më të lumtura

Studiuesit nga Universiteti Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU) dhe Universiteti Bamberg kohët e fundit njoftuan se përveç komponentëve të tillë si besimi i ndërsjellë, respekti dhe përkushtimi, ekziston edhe një faktor tjetër i rëndësishëm për një marrëdhënie të lumtur – një ndjenjë e lartë e fuqisë personale.

Këto të dhëna erdhën pas intervistimit të 181 çifteve, të cilët kanë kaluar mesatarisht tetë vjet së bashku dhe kanë jetuar së bashku për të paktën një muaj. Pjesëmarrësit e moshës 18 deri 71-vjeç iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me aspekte të ndryshme të marrëdhënies, të tilla si angazhimi, dhe studiuesit gjithashtu llogaritën marrëdhënien e pushtetit midis partnerëve.

Një nga autorët e studimit, Robert Korner nga Instituti i Psikologjisë i MLGA, shpjegoi se në këtë rast, ‘pushtet’ do të thotë të ndikosh te njerëzit e tjerë dhe t’i rezistosh me sukses përpjekjeve të të tjerëve për të ndikuar në lumturinë e tyre.

Sipas këtij studimi, faktori më i rëndësishëm i kënaqësisë në një marrëdhënie kur bëhet fjalë për pushtet nuk është ndërlidhja e forcave, por niveli personal i fuqisë që secili person beson se e ka për veten e tij.

“Për të ruajtur një marrëdhënie të lumtur, të dy partnerët duhet të kenë mundësinë të marrin vendime për të jetuar së bashku, përndryshe ata nuk do të jenë të kënaqur”, tha Korner, duke shtuar se ndjenja subjektive e fuqisë dhe aftësisë për të vepruar lirshëm kishin një efekt veçanërisht pozitiv në cilësinë e marrëdhënies.

Gjinia nuk luan më një rol kaq të madh në dinamikën e pushtetit

Studimet e hershme kanë treguar se fuqia në të kaluarën rrallë ka qenë e ekuilibruar në marrëdhënie dhe burrat shpesh kanë pasur një ndikim më të madh në vendime sesa gratë. Ndërsa shoqëria është larguar nga rolet tradicionale gjinore, dinamika e fuqisë është zhvendosur, vërejnë studiuesit. “Marrëdhëniet romantike janë bërë më të barabarta, veçanërisht në shoqëritë perëndimore”, tha Korner, shkruan KP.

Megjithëse rolet gjinore me siguri kanë ndryshuar me kalimin e kohës, studiuesit kanë zbuluar se burrat kanë akoma më shumë fuqi pozicionale në kuptimin tradicional – siç janë të ardhurat më të larta dhe arsimi i lartë, por gjithashtu një nevojë më e madhe për të marrë vendime. “Duke pasur parasysh fuqinë pozicionale, u vu re një çekuilibër”, shkruan autorët. Gratë ende kanë më pak fuqi pozicionuese sesa burrat, ka ende një ndryshim në paga midis gjinive, dhe burrat janë më të paguar.

Sidoqoftë, studiuesit thonë se këta faktorë nuk ndikuan shumë në cilësinë e marrëdhënies. “Për më tepër, shumë gra janë më të lumtura me një marrëdhënie kur partneri i tyre në marrëdhënie ndihet sikur ai është në krye”, shpjegoi autori për Best Life.