Bislimi raporton për Marrëveshjet Financiare të IPA-s
Sharr Travel

Bislimi raporton për Marrëveshjet Financiare të IPA-s

Komisioni për Integrime Evropiane sot mban mbledhje.

RENDI I DITËS

1.     Miratimi i rendit të ditës;

2.     Miratimi i procesverbalit nga data 12.11.2021 dhe 15.11.2021;

3.     Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-068 për ratifikimin e “ Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes Financiare për IPA 2016, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian” - i ftuar për të prezantuar këtë Marrëveshje z. Besnik Bislimi – Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog; 

4.     Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-018 për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

5.     Të ndryshme.
Vendi: N302 Koha: 11:00
30/11/2021 Mbledhja e komisionit


MË SHUME NGA Aktuale