Pija e nxehtë që lidhet ‘fortësisht’ me zhvillimin e kancerit
Lifestyle

Pija e nxehtë që lidhet ‘fortësisht’ me zhvillimin e kancerit

Kanceri është shkaku kryesor i vdekjeve në botë dhe statistikat krijojnë një ndjenjë dëshpërimi.

Megjithatë, ju nuk jeni plotësisht në mëshirën e kancerit – mund të ndërmerren hapa për të modifikuar rrezikun tuaj. Dëshmitë në rritje sugjerojnë se pijet e nxehta mund të rrisin rrezikun e kancerit të ezofagut, i cili gjendet kudo në ezofag, që nganjëherë quhet gyp ose tub ushqimor.

Ky është përfundimi i një rishikimi gjithëpërfshirës në literaturën mbi këtë temë të botuar në International Journal of Cancer.

“Kafja dhe çaji mund të shkaktojnë kancer të ezofagut duke shkaktuar dëmtim termik në mukozën e ezofagut”, shkruajnë studiuesit e studimit. Mukoza është shtresa e brendshme e ezofagut. “Nëse po, rreziku i kancerit të ezofagut që i atribuohet dëmtimit termik mund të jetë i madh në popullatat në të cilat këto pije konsumohen zakonisht”, parashtruan studiuesit.

Përveç kësaj, këto pije mund të shkaktojnë ose parandalojnë kancerin e ezofagut nëpërmjet përbërësve të tyre kimikë. Studiuesit rishikuan një numër të madh studimesh epidemiologjike që hetuan lidhjen e pijeve me temperaturë të lartë ose ushqimeve të nxehta dhe me rrezikun e kancerit të ezofagut.

Përveç kryerjes së një rishikimi sistematik të këtyre studimeve, ata raportuan rezultatet për sasinë dhe temperaturën e përdorimit veçmas.

Duke kërkuar në PubMed dhe ISI, studiuesit gjetën 59 studime të pranueshme. Për kafenë dhe çajin, studiuesit gjetën pak prova për një lidhje midis sasisë së përdorimit dhe rrezikut të kancerit të ezofagut; megjithatë, shumica e studimeve treguan një rrezik në rritje të kancerit të ezofagut të lidhur me temperaturë më të lartë të pijes, e cila ishte statistikisht e rëndësishme në shumicën e tyre.

Për pirjen, numri i studimeve ishte i kufizuar, por ato treguan vazhdimisht se rreziku i kancerit të ezofagut rritej si me sasinë e konsumuar ashtu edhe me temperaturën, dhe këta të dy ishin faktorë të pavarur rreziku.

Për ushqimet dhe pijet e tjera të nxehta, mbi gjysma e studimeve treguan rritje statistikisht domethënëse të rrezikut të kancerit të ezofagut të lidhur me temperaturën më të lartë të marrjes. “Në përgjithësi, rezultatet e disponueshme sugjerojnë fuqimisht se pirja e pijeve me temperaturë të lartë rrit rrezikun kancerit të ezofagut”, përfunduan studiuesit.