Shënohet Dita e Dëshmorëve të UÇK-së në Komunën e Shtimes

APR
Romay Lift