​Çfarë të bëni për t’i shmangur referencat e këqija?
Lifestyle

​Çfarë të bëni për t’i shmangur referencat e këqija?

Çdo punëdhënës përpara se ta punësojë dikë ka një kureshtje çfarë performance ka pasur në punët e kaluara. Një mënyrë që ata ta bëjnë këtë është të kontaktojnë me punëdhënësit e kaluar. Sigurisht ju mund ta keni krijuar një listë të referencave, por rekruterët mund të thërrasin individë të cilët nuk janë të listuar tek referencat tuaja.

Pavarësisht që mund të keni paraqitje të mirë gjatë intervistës, referencat e këqija e kanë fuqinë për ta minuar mundësinë për ofertë të punës. Por, patjetër që mund të bëni diçka për ta forcuar listën tuaj të referencave.

Si t’iu shmangeni referencave të këqija?

Kontaktoni punëdhënësin e kaluar

Edhe pse mund të ketë kaluar kohë që prej kur jeni ndarë nga një kompani, punëdhënësi mund të jetë ende i hapur për t’i rindërtuar raportet e mira me ju. Nëse i qaseni me sjellje të mirë dhe mirëkuptim një punëdhënësi kjo do ta bëjë të vetën. E keni gjithë mundësinë për të shprehur mirëkuptim në lidhje me çështje të ndryshme, në mënyrë që të tregoni se e keni mirëkuptuar edhe anën e saj.

Në bisedën me punëdhënësin e kaluar është mirë që ta përdorni shpesh fjalën “unë”, në mënyrë që ta mbani përqendrimin tek ju. Ky kontakt ju ndihmon ta keni mundësinë për të kërkuar falje nëse është nevoja. Dëgjimi aktiv është nga mënyrat më të mira për të punuar drejt një zgjidhjeje.

Kërkoni mendim nga punëdhënësi potencial

Nëse rekruteri juaj i ka kontaktuar referencat, mund ta pyesni atë rreth bisedës që kanë bërë. Nëse arrini t’i dini pikat kyçe të bisedës ju ndihmon edhe të gjindeni. Shembull, nëse e merrni vesh që njëra nga referencat ka thënë që jeni vonuar vazhdimisht në punë, ju mund t’ia bëni me dije punëdhënësit potencial që jeni të vetëdijshëm për këtë, dhe keni bërë gjithçka që t’i përmirësoni aftësitë e menaxhimit të kohës. Me këtë nismë mund t’i përmendni edhe disa cilësi të tjera që me të vërtetë i posedoni.

Kërkoni ndihmë

Në mënyrë që ta kuptoni çfarë mund të thonë referencat për ju, mund ta kërkoni ndihmën e të tjerëve. Ndonjë shok apo ish koleg mund ta thërrasë punëdhënësin e kaluar dhe t’i kërkojë referencë për ju, pastaj ata t’ju njoftojnë se çfarë punëdhënësi ka thënë. Kjo jua jep një ide nëse duhet të mbroheni apo të krenoheni të punëdhënësi potencial.

Kontrolloni referencat tjera

Një mënyrë e shkëlqyeshme për t’i shmangur referencat e këqija, sidomos për ata që kanë përvojë të madhe të punës është t’i kontaktoni të gjitha vendet e punës ku keni punuar në të kaluarën. Pyesni ata se çfarë qëndrimi do ta kenë nëse ju thërret punëdhënësi i ardhshëm! Duke qenë në njohuri, mund t’i zëvendësoni ata që flasin keq me ata të cilët do t’i thonë fjalët më të mira për ju.

Mos harroni:Në referenca mund të përfshini edhe njerëz të tjerë që nuk janë domosdoshmërisht punëdhënësit tuaj. Ata mund të jenë kolegët, klientët, mentorët, profesorët e fakultetit ose njerëzit me të cilët keni punuar në organizata për punë vullnetare. Duke pasur kaq shumë njerëz, mund t’i shmangni njerëzit që e kanë mundësinë edhe t’ju prishin punë. Gjithmonë bëni hapin e sigurt!

Ndryshoni

Referencat e këqija për ju, nuk mund të jenë plotësisht të këqija, madje mund të jenë mjaft të dobishme nëse i shihni me sy tjetër. Në të gjitha ato fusha ku jeni kritikuar, mund të punoni me veten për t’u përmirësuar. /Akademi Pune


MË SHUME NGA Lifestyle