Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                   

1.     Miratimi i rendit të ditës;

2.     Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 26.06.2020;

3.     Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019;
4.     Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Ministrinë e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019;
5.     Të ndryshme.
Vendi: Salla e seancave plenare Koha: 10:00 


MË SHUME NGA Aktuale