​Dita Botërore e Qyteteve

​Dita Botërore e Qyteteve

Data 31 Tetor është përcaktuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara si Dita Botërore e Qyteteve.

Kjo ditë promovon në masë të madhe interesin e bashkësisë ndërkombëtare në urbanizimin global, të shtyjë përpara bashkëpunimin midis vendeve në përmbushjen e mundësive dhe adresimin e sfidave të urbanizimit, dhe kontributin në zhvillimin e qëndrueshëm urban në mbarë botën.

Çdo vit një nën-temë tjetër përzgjidhet, për të nxitur sukseset e urbanizimit si dhe për të adresuar sfidat specifike që rezultojnë nga urbanizimi.