Qeveria emëron anëtarët e rinj të Bordit të Telekomit

Qeveria emëron anëtarët e rinj të Bordit të Telekomit

Qeveria e Kosovës ka emëruar anëtarët e bordit të drejtorëve të Telekomit.

Kryesues i Bordit u emërua Shpëtim Dobra, kurse anëtarë, Sanije Thaçi, Floria Jeliu, Mimoza Vila, Agim Muqaj dhe Remzi Kelmendi.

Në mbledhjen e tetë qeveria miratoi edhe projektligjit për ndryshimin dhe plotesim të Ligjit për Përgjegjësinë disiplinore të Gjyqtarqve dhe Prokurorëve.

Ashtu dhe iu propozuan Kuvendit emrat e anëtarëve për Komisionin për dhënien e provimit të Jurisprudencës.

Mbledhja e qeverisë është duke vazhduar.